คณะสงฆ์เนนบุทซึซุ ของญี่ปุ่น จัดพิธีบำเพ็ญกุศลแด่ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ (ภาพ)

คณะสงฆ์เนนบุทซึซุ ของญี่ปุ่น จัดพิธีบำเพ็ญกุศลแด่ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ (ภาพ)

Publish 2016-11-01 04:49:25

มีรายงานข่าวจากประเทศญี่ปุ่นว่า ทางคณะสงฆ์เนนบุทซึซุ ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลตามควรแก่พระสุคติวิสัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมมหาสัณฐาคารแห่งพระพุทธศาสนา สถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับพุทธศาสนิกชน กว่า 150 ล้านคนของโลก และยังเป็นวัดใหญ่ของพระพุทธศาสนานิกายเนนบุทซึซุแห่งประเทศญี่ปุ่น มีภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา จากทั่วประเทศ เดินทางเข้าร่วมถวายอาลัยมามาย อย่างไม่เคยมีปรากฎการณ์มาก่อน
พระคิวเซ เอ็นซินโจ๊ะ ที่ปรึกษาสูงสุดของผู้นำสุดยอดแห่งพุทธศาสนิกชน สภาการประชุมสุดยอดชาวพุทธโลก ผู้ก่อตั้งพระพุทธศาสนานิกายเนบุทซึซุแห่งประเทศญี่ปุ่น และพระชินไก โกริ อธิบดีสงฆ์พระพุทธศาสนานิกายเนบุทซึซุแห่งประเทศญี่ปุ่น ส่งสารแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมระบุข้อความถึงการที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐานเมื่อปี 2540 นับจากนั้นจึงได้มีโอกาสรับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าพระบรมวงศานุวงศ์อีกหลายครั้งพระองค์ทรงเป็นผู้นำสันติภาพ และสันติสุขอันยาวนานและความเจริญที่ยิ่งใหญ่ของราชอาณาจักรไทยบนพื้นฐานของพระพุทธศาสนานั้น มิใช่เฉพาะคนไทยที่จะเทิดทูนพระองค์เท่านั้น แต่พระองค์เป็นที่เคารพของสากลโลก พระบรมนามาภิไธยของพระองค์จะสาดส่อง สว่างสไสวในประวัติศาสตร์ของโลกตลอดจิรกาล
 

 

เรียบเรียงโดย สถาพร สำนักข่าวทีนิวส์
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สถาพร เกื้อสกุล