พิชิตฝัน...สู่ดวงดาว!! จากคนงานก่อสร้าง...สู่แชมป์โพลแดนซ์แดนมังกร ที่คนทั้งโลกยอมรับ (คลิป)

Publish 2018-03-26 23:39:46

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า กระทรวงทรัพยากรมนุษย์และความมั่นคงทางสังคมของจีนได้วางแผนงานเพื่อช่วยให้สมาชิกในครอบครัวที่ยากจนมากๆ อย่างน้อยหนึ่งคนของครอบครัวมีงานทำ โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้ครอบครัวผู้ยากไร้สามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้ด้วยตนเอง เนื่องจากภาคเกษตรกรรมเป็นภาคที่ต้องการแรงงานมาก จึงสามารถช่วยสร้างงานการเกษตรหรืองานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรได้ สามารถกระตุ้นให้ชาวจีนผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย กลับมาสร้างธุรกิจที่บ้านเกิด กลายเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเอาชนะความยากจน ในขณะที่การหางานทำกำลังกลายเป็นเป็นเรื่องยากสำหรับบัณฑิตที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยในเมืองใหญ่ของประเทศ ผู้ที่เรียนจบมามาจากพื้นที่ที่พัฒนาแล้วจำนวนไม่น้อยจึงเลือกที่จะมุ่งหน้ากลับไปยังหมู่บ้านต่างๆ เพื่อเริ่มต้นธุรกิจในชนบทภายใต้นโยบายที่เสริมสร้างแรงจูงใจต่างๆ จากรัฐบาลท้องถิ่น
ในระหว่างการประชุมสองสภาของจีนที่เพิ่งสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 20 มี.ค.ที่ผ่านมา หลายฝ่ายได้เน้นย้ำถึงแนวคิดเรื่องการสร้างแรงผลักดันใหม่ๆ ให้กับชนบท ซึ่งกุญแจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายนี้ ก็คือการนำทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถกลับมาสู่ชนบทให้ได้ ความสำคัญของการดึงบัณฑิตที่เรียนจบจากสถาบันอุดมศึกษาให้กลับมาสร้างธุรกิจในบ้านเกิด เป็นมากกว่าแค่เรื่องธุรกิจ แต่มันสำคัญที่ความรู้ ความคิดและมุมมองใหม่ๆ ที่แตกต่าง ที่บัณฑิตเหล่านี้จะนำพามาสู่ชนบทด้วย ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาชนบทคือผู้คนจำนวนมากค่อยๆ เดินทางออกจากบ้านเกิดไปยังเมืองที่มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีโอกาสในการทำงานมากกว่า สิ่งนี้เองที่ทำให้จีนเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า "หมู่บ้านร้าง" ซึ่งหมายถึงพื้นที่ชนบทที่ถูกทอดทิ้งหรือมีประชากรเบาบาง


แน่นอนว่า ยังมีคนบางกลุ่มที่ไม่สามารถออกไปจากชนบทได้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และชาวบ้านที่จนมาก จนไม่สามารถย้ายถิ่นฐานได้ สำหรับพวกเขาเหล่านี้ การสร้างโอกาสการทำงานภายในหมู่บ้านนับเป็นเรื่องสำคัญมาก 

ตัวอย่างในคลิปคือฟาร์มเห็ดของ “ซุนจวิ้นเหลียน” หญิงชนบทที่จบการศึกษาจากในเมืองและกลับมาพัฒนาธุรกิจในบ้านเกิด ซึ่งกิจการของเธอก็ขยายอย่างต่อเนื่อง เพราะมีการใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย ตลอดจนมีแนวทางการบริหารของคนรุ่นใหม่ ช่วยสร้างงานให้ชาวบ้านในท้องถิ่นได้อย่างมาก พนักงานบางคนที่เคยต้องทิ้งครอบครัวไปทำงานในโรงงานที่เมืองใหญ่ก็สามารถกลับมาทำงานที่บ้านเกิดได้ และมีรายได้ถึงราว 5-6 หมื่นหยวนต่อปี (2.5-3 แสนบาท) เลยทีเดียว


ขอบคุณที่มา China Xinhua Newsติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เนตรณดา จักษุสุวรรณ