ครม.อนุมัติโครงการไฮสปีดเทรนEEC เคาะงบ1.1แสนล้านร่วมลงทุน

ครม.อนุมัติโครงการไฮสปีดเทรนEEC เคาะงบ1.1แสนล้านร่วมลงทุน

Publish 2018-03-27 18:57:18

ทำเนียบรัฐบาล -นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)(27มี.ค.61) ว่า ที่ประชุมครม.มีมติอนุมัติโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ในรูปแบบ PPP Net Cost โดยภาครัฐลงทุนค่างานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และภาคเอกชนลงทุนค่าโยธา ค่าระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า ค่าพัฒนาพื้นที่เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟฟ้าและบริการผู้โดยสาร และค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ รวมทั้งดำเนินงานบริหารและซ่อมบำรุงโครงการ โดยให้เอกชนร่วมลงทุนรวมเป็นเวลา 50 ปี และเอกชนเป็นผู้จัดเก็บค่าโดยสารและความเสี่ยงด้านจำนวนผู้โดยสารของโครงการ จัดเก็บรายได้จากการพัฒนาพื้นที่โครงการ
นอกจากนี้ ครม.ยังอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) มีอำนาจร่วมลงทุนกับเอกชนที่ได้รับคัดเลือก และครม.ยังอนุมัติค่างานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และค่าสำรวจอสังหาริมทรัพย์โครงการรถไฟความเร็วสูงในกรอบวงเงินจำนวน 3,570.29 ล้านบาท

 

 

ครม.ยังอนุมัติกรอบวงเงินที่รัฐร่วมลงทุนกับเอกชนในวงเงินไม่เกิน 119,425.75 ล้านบาท ที่เป็นมูลค่าปัจจุบันตามที่ตกลงในสัญญาร่วมลงทุน โดยทยอยจ่ายเอกชนหลังจากเริ่มเปิดเดินรถไฟความเร็วสูงทั้งระบบแล้ว และแบ่งจ่ายเป็นรายปี โดยกำหนดระยะเวลาแบ่งจ่ายไม่ต่ำกว่า 10 ปี โดยให้กำหนดเงื่อนไขการชำระเงินที่รัฐร่วมลงทุนกับเอกชนตามผลการดำเนินงาน


นอกจากนี้ครม.ยังเห็นชอบให้รัฐบาลรับภาระหนี้โครงสร้างพื้นฐานของโครงการแอร์พอร์ตเรลลิงก์ ของรฟท. เป็นจำนวนเงิน 22,558.06 ล้านบาท ครม.ได้เห็นชอบให้พื้นที่โครงการรถไฟความเร็วสูง ตั้งแต่สนามบินดอนเมืองถึงสุดเขตกรุงเทพฯ และรวมถึงสถานีสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นพื้นที่ภายนอกระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ "ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก" เพิ่มเติม ตามคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 2/2560 เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เนตรณดา จักษุสุวรรณ