นักวิชาการชี้มอเตอร์เวย์มีมาตรฐานสากลเหตุรถทำความเร็วสูง

นักวิชาการชี้มอเตอร์เวย์มีมาตรฐานสากลเหตุรถทำความเร็วสูง

Publish 2018-03-26 06:51:08

นักวิชาการชี้! มอเตอร์เวย์มีมาตรฐานสากล เหตุรถทำความเร็วสูง

จากรายละเอียดความเร็วบนถนนสายต่าง ๆ ในประเทศไทย จากระบบ GPS ที่มีการระบุว่า มอเตอร์เวย์มีจำนวนความเร็วเกินสูงสุดนั้น รศ.ดร.เอกชัย สุมาลี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนครอัจฉริยะ (Smart City Research Center) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เผยว่า มอเตอร์เวย์เป็นทางหลวงระหว่างเมืองที่มีประสิทธิภาพสูงและมีมาตรฐานในระดับสากล จึงเป็นเรื่องปกติที่มีปริมาณรถที่สามารถทำความเร็วได้สูง

 
อนึ่งสถิติดังกล่าวไม่ได้บ่งชี้โดยตรงถึงความไม่ปลอดภัยของมอเตอร์เวย์ หรือ ทางหลวงสายต่าง ๆ หากเป็นเพียงสถิติที่สามารถใช้ในการกำกับดูแลความปลอดภัยให้มีระดับที่สูงขึ้น สำหรับสถิติอุบัติเหตุจาก WHO ที่อยู่ระดับสูงของประเทศไทยนั้น ยังต้องมีการเปรียบเทียบทางสถิติและหลักวิชาการเพิ่มเติม ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของข้อมูล

 


อนึ่ง ร.ศ.ดร.เอกชัย ได้กล่าวถึงสถิติความเร็วเกินทั้งหมดที่น่าตกใจว่า เป็นสถิติที่พิจารณาอัตราความเร็วเกินทุก ๆสองนาที จึงอาจจะดูมีจำนวนที่สูง แต่ในความเป็นจริงมีจำนวนรถที่ใช้ความเร็วเกินในระดับที่ไม่สูงนัก ประมาณ 7-8% นอกจากนั้นจากการปรับใช้ระบบ GPS ในการกำกับดูแลความเร็วของกลุ่มรถเป้าหมายทำให้จำนวนการกระทำความผิดของกลุ่มรถโดยสารและรถบรรทุกลดลงเกือบ 50% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี 2560 ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มที่ดีในการเพิ่มความปลอดภัย รศ. ดร. เอกชัย สุมาลี ยังแนะนำให้ผู้ขับขี่ทำความเข้าใจถึงสมรรถนะของถนนต่างๆ ประกอบกับสมรรถนะของยานพาหนะ และ เลือกใช้ความเร็วที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ


ขอบคุณที่มา   ฐานเศรษฐกิจติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

พัชรพร นาคประดิษฐ์