เมื่อไหร่จะจ่าย!! เอไอเอส เงิน 125,000 ล้านบาท เมื่อไหร่จะจ่ายคืนรัฐ งานนี้ใครมีหน้าที่ทวงถาม ช่วยติดตามหน่อย

เมื่อไหร่จะจ่าย!! เอไอเอส เงิน 125,000 ล้านบาท เมื่อไหร่จะจ่ายคืนรัฐ งานนี้ใครมีหน้าที่ทวงถาม ช่วยติดตามหน่อย

Publish 2017-01-05 18:17:06

วันที่ 5 ม.ค.2560 ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ อดีต ส.ส.นครนายก พรรคประชาธิปัตย์  ได้ให้ข้อมูลว่า ทางคณะอนุกรรมาธิการปราบโกงของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เคยทำรายงานส่งให้นายกฯ ถึงกรณีการไม่บังคับใช้กฎหมายในเรื่องสำคัญคือกรณีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ได้มีคำพิพากษาคดีที่ อ.1/2553 ที่ศาลมีคำพิพากษา ว่า มีการแก้ไขสัญญาโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามพ.ร.บ.ร่วมทุนรวม 5 ครั้ง รวมเป็นเงิน 88,359 ล้านบาท ซึ่งผู้ได้รับประโยชน์จากการแก้ไขสัญญาครั้งนั้น คือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส

อีกทั้ง ยังมีการแก้ไขพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต โดยให้ เอไอเอส นำเงินค่าภาษีมาหักออกจากเงินที่ต้องจ่ายเป็นค่าสัมปทานให้แก่รัฐอีกจำนวน 36,000 ล้านบาท รวมสองรายการเป็นเงิน 125,000 ล้านบาท

แต่ปรากฎว่า หน่วยงานราชการของรัฐ ซึ่งเป็นผู้เสียหาย ที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายยังไม่มีการอายัดดังกล่าวให้เป็นของรัฐจริง แม้ว่านายกฯ และรองนายกฯฝ่ายกฎหมายจะกำชับให้กระทรวงการคลัง กรมสรรพสามิตและ ทีโอที ซึ่งเป็นองค์กรรัฐที่เสียหายติดตามหาตัวข้าราชการ หรือกลุ่มคณะบุคคลที่ทำผิดและ ละเว้นไม่ทำตามคำพิพากษาศาล

ถามว่า เหตุใดหน่วยงานรัฐยังปล่อยให้เงินแผ่นดินจำนวน 125,000 แสนล้านบาท อยู่ในมือของบริษัทเอกชนมานานถึง 7 ปี ทั้งที่ศาลฎีกาตัดสินคดีถึงที่สุดแล้ว และขอขอบคุณที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินที่ได้ทำหนังสือติดตามทวงถามความคืบหน้ากรณีนี้ต่อกระทรวงการคลัง


 นอกจากนี้ นายชาญชัย กล่าวอีกว่า ยังมีกรณีบริษัทคิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ ซึ่งเช่าพื้นที่จากการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ทอท.) ที่ต้องจัดเก็บรายได้จากร้านค้าและบริการโดยต้องแบ่งรายได้ 15% จากยอดขายสินค้าและบริการให้ทอท. แต่ปรากฎว่า บริษัทคิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ กลับเก็บรายได้จาก บริษัทคิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ซอยรางน้ำ) ที่มาส่งสินค้าปลอดอากรผ่านปิคอัพเคาร์เตอร์ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นบริษัทแม่ที่ประมูลเช่าพื้นที่ของทอท. แค่3% หายไป12% ทั้งๆ ที่เป็นสัญญาลักษณะเดียวกันกับที่บริษัทคิงเพาเวอร์ ดิวตี้ฟรีที่ขายสินค้าและบริการที่สนามบินดอนเมืองที่จ่ายให้รัฐ 15%

ดังนั้นยอดขายสินค้าและบริการอีก 12% ที่ไม่จ่ายให้รัฐ มีมูลค่านับหมื่นล้านตลอด 9 ปีที่ผ่านมา ซึ่งสตง.ได้ตรวจสอบตามรายงานของอนุกมธ.ปราบโกง สปท. ที่ส่งเรื่องให้นายกฯรับทราบ โดยกำชับให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ได้เรียก13 หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องแต่ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ ซ้ำยังมีการดึงข้อมูลออกจากวาระการประชุมด้วยซ้ำไปหรือไม่


เรียบเรียงโดย สถาพร สำนักข่าวทีนิวส์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน