มาแล้วคำชี้แจง ทีโอทีส่งหนังสือเคลียร์ครหา ส่อตุกติกใช้วิธีพิเศษจ้างเหมาโครงการท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน

มาแล้วคำชี้แจง "ทีโอที"ส่งหนังสือเคลียร์ครหา ส่อตุกติกใช้วิธีพิเศษจ้างเหมาโครงการ"ท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน"

Publish 2018-09-14 14:44:04


 

      หนึ่งประเด็นสำคัญที่สนข.ทีนิวส์ตามต่อเนื่อง  ภายหลังได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดหาโดยวิธีพิเศษเพื่อจ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนราชวิถี .... เส้นทางถนนราชวิถี   ชุมสายโทรศัพท์ สวทช.ที่ซ้ำซ้อน  ล่าช้าและทำให้เกิดความเสียหายแก่ บมจ.ทีโอที"   ซึ่งภายหลังมีการส่งหนังสือร้องเรียนถึง พล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ตั้งแต่เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2561 ที่ผ่านมา

 

     ทั้งนี้จุดสำคัญของประเด็นปัญหา  มาจากการที่ บมจ.ทีโอที  ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้า และ สายสื่อสารโทรคมนาคมแบบสายอากาศเป็นระบบสายใต้ดิน  เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน ระหว่างการไฟฟ้านครหลวง กรุงเทพมหานคร  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  แต่เกิดประเด็นปัญหาให้มีการร้องเรียนใน 2-3 จุด คือ


1.การจัดหาผู้รับจ้างดำเนินโครงการโดยวิธีพิเศษ  ซ้ำซ้อนกับงานที่ได้ดำเนินการกับการไฟฟ้านครหลวงที่มีระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.-31 ส.ค.2559  หรือตามที่การไฟฟ้านครหลวง  ได้แจ้งในการประชุมเรื่องการนำสายสื่อสารองค์กรลงดินในถนนราชวิถี  ขณะที่ในเวลานั้นบมจ.ทีโอทีเพิ่งอยู่ในกระบวนการจัดหาผู้รับจ้าง  ดังนั้นกระบวนการทั้งหมดจึงเป็นการดำเนินการของบมจ.ทีโอที เพื่อให้ได้ผู้รับจ้างก่อนกระบวนการจัดหาผู้รับจ้างแล้วเสร็จหรือไม่ ??


2.การจัดหาโดยวิธีพิเศษของบมจ.ทีโอทีเกิดความล่าช้ามากนับปี  จนอาจทำให้เกิดควมเสียหายแก่บมจ.ทีโอทีใช่หรือไม่ ??  ประการสำคัญขั้นตอนที่ล่าช้านั้น ทำให้ผู้ประกอบการรายอื่นช่วงชิงโอกาสทางธุรกิจ โดยการเสนอท่อร้อยสายของตนแทนท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินแทนบมจ.ทีโอที  จึงควรมีการสอบสวนให้ชัดเจนว่าผู้บริหารบมจ.ทีโอทีมีเจตนาเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายอื่นช่วงชิงลูกค้าจากบมจ.ทีโอทีไปหรือไม่  รวมถึงยังเป็นการสร้างความเสียหายให้กับ บมจ.ทีโอทีอีกด้วย??

 

  

      ไม่เท่านั้น สนข.ทีนิวส์  ตรวจพบด้วยว่า เมื่อวันที่ 14  ส.ค. 2561  ที่ผ่านมา  ทางพนักงานบมจ.ทีโอทีได้ร่วมนำส่งหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  เพื่อขอให้มีการตรวจสอบปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในบมจ.ทีโอที  อีกหนึ่้งฉบับ  และไม่ใช่เฉพาะโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนราชวิถี  เส้นถนนราชวิถี  ชุมสายโทรศัพท์  สวทช. เท่านั้่น   โครงการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ  หรือ   โครงการอินเตอร์เน็ตประชารัฐ   ซึ่งก่อนหน้าบมจ.ทีโอทีรับงานมาจาก กสทช.แล้วไม่สามารถดำเนินการส่งมอบงานได้ทัน   ส่งผลทำให้ต้องถูกปรับเป็นเงินหลายล้านบาท  และจุดสำคัญของความผิดพลาดดังกล่าว มีข้อบ่งชี้ว่าอาจเป็นผลมาจากปัญหาการบริหารงานภายในบมจ.ทีโอทีเอง  ตามรายละเอียดที่มีการนำเสนอไปก่อนหน้า ( คลิกอ่านข่าวประกอบ :   "ทีโอที" โดนฟ้อง 2 กระทงใหญ่ เรื่องถึง "นายกฯตู่" วัดน้ำยาผอ.ศูนย์ปราบโกง)  


 

      ไม่เท่านั้น สนข.ทีนิวส์  ตรวจพบด้วยว่า เมื่อวันที่ 14  ส.ค. 2561  ที่ผ่านมา  ทางพนักงานบมจ.ทีโอทีได้ร่วมนำส่งหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  เพื่อขอให้มีการตรวจสอบปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในบมจ.ทีโอที  อีกหนึ่้งฉบับ  และไม่ใช่เฉพาะโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนราชวิถี  เส้นถนนราชวิถี  ชุมสายโทรศัพท์  สวทช. เท่านั้่น   โครงการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ  หรือ   โครงการอินเตอร์เน็ตประชารัฐ   ซึ่งก่อนหน้าบมจ.ทีโอทีรับงานมาจาก กสทช.แล้วไม่สามารถดำเนินการส่งมอบงานได้ทัน   ส่งผลทำให้ต้องถูกปรับเป็นเงินหลายล้านบาท  และจุดสำคัญของความผิดพลาดดังกล่าว มีข้อบ่งชี้ว่าอาจเป็นผลมาจากปัญหาการบริหารงานภายในบมจ.ทีโอทีเอง

  

 

 

     อย่างไรก็ตามล่าสุด สนข.ทีนิวส์ ได้รับหนังสือ ทีโอที  ทท./165   ลงวันที่ 21  สิงหาคม ชี้แจงกรณีดังกล่าวจาก  นายธนู งาเนียม  ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจท่อร้อยสาย ทำการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่  ระบุรายละเอียดว่า  “ตามที่ Website  ข่าว T News เมื่อวันที่ 18  สิงหาคม 2561  ได้นำเสนอข่าว  บมจ.ทีโอที โดยมีการนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินงานก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน บริเวณแยกตึกชัยถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  จึงขอชี้แจงในข้อเท็จจริงการดำเนินงาน ดังนี้


1.บมจ.ทีโอที ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้า และสายสื่อสารโทรคมนาคมแบบสายอากาศใต้ดิน เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน กับกรุงเทพมหานคร การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559  โดยบมจ.ทีโอที  จะดำเนินการก่อสร้างเพื่อนำสายสื่อสารลงใต้ดิน  


2. กฟน.แจ้งให้บมจ.ทีโอที ทราบว่าการดำเนินงานก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน บริเวณแยกตึกชัยถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  ขอความร่วมมือให้ใช้ผู้รับจ้างรายเดียวกับ กฟน. ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบ รวดเร็ว  ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่  ทั้งนี้ บมจ.ทีโอที ได้รับแจ้งภายหลังที่ กฟน. ได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว


3.บมจ.ทีโอที ต้องดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนในส่วนของงานที่รับผิดชอบ  คือ  การก่อสร้างเพื่อนำสายสื่อสารลงใต้ดิน  ขณะเดียวกันจำเป็นต้องขออนุญาตไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้องเช่นกัน  ซึ่งเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของงานลักษณะนี้


4.บมจ.ทีโอทีได้ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ พ.ศ.2546  เพื่อให้ได้ผู้รับจ้างรายเดียวกันกับ กฟน. เพื่อความเป็นระเบียบ รวดเร็ว ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่   


5.ในส่วนการดำเนินงานที่เกิดความล่าช้า จะเกิดผลเสียกับบมจ.ทีโอที เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ นั้น  ข้อเท็จจริง บมจ.ทีโอที ได้ดำเนินการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารไปพร้อมกับการสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าของ กฟน. โดยการขุดเปิดหน้างาน (open cut) เพื่อประหยัดงบประมาณการดำเนินโครงการ  ที่สำคัญ  บมจ.ทีโอที เป็นผู้ให้บริการเช่าท่อร้อยสายสื่อสารเพียงรายเดียว  และ  ปัจจุบัน บมจ. ทีโอที  ได้ดำเนินการนำสายสื่อสารลงใต้ดินบริเวณดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว


    บมจ.ทีโอที ขอขอบคุณ  Website  ข่าว T News  เป็นอย่างยิ่งที่กรุณาเป็นสื่อกลางในการแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อประชาชน  และขอยืนยันว่า บมจ.ทีโอที ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐที่มีภารกิจรับผิดชอบในการดูแลและการบริหารโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งเป็นสมบัติของประเทศชาติ  เพื่อคงไว้ซึ่งความมั่นคงในการติดต่อสื่อสาร มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพบริการ เพื่อการให้บริการที่ดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าและประชาชนประทับใจและพึงพอใจสูงสุด

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน