สโมสรไลออนส์พัทยา...ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล!! (ชมคลิป)

Publish 2018-05-23 12:34:16ไลออนส์ พงศกร มีกระมลเวช นายกสโมสรไลออนส์พัทยาสัตหีบ เป็นประธานการประชุมสัญจร คณะกรรมการและสมาชิกสโมสรไลออนส์พัทยาสัตหีบ ภาค 310 ซี ปีบริหาร 2560-2561 ณ ปลายเลโฮมสเตย์ อ.ขลุง จ.จันทบุรี

     นายกไลออนส์ พงศกร มีกระมลเวช กล่าวว่า การประชุมสัญจรในครั้งนี้ นอกจากเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวางแนวทางในการจัดกิจกรรมสาธารณกุศลเพื่อผู้ด้อยโอกาสของสมาชิกร่วมกันแล้ว ยังได้มีการแนะนำคณะกรรมการสโมสรไลออนส์พัทยาสัตหีบ ภาค 310 ซี ปีบริหารชุดใหม่ที่มี นายกรับเลือกไลออนธารา กันทนารักษ์  จะขึ้นรับตำแหน่งเป็นนายกสโมสรไลออนส์พัทยาสัตหีบเป็นคนต่อไปอีกด้วย
   


 


ไลออนส์พัทยาสัตหีบประชุมสัญจรเน้นการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง

         สำหรับแผนการทำงานของคณะกรรมการชุดใหม่ฯ ที่จะเข้ามาบริหารงานไลออนส์พัทยาสัตหีบ ปี 2561-2562 ได้แก่ โครงการพัฒนาฟื้นฟูระบบนิเวศน์วิทยาในทะเลและชายฝั่ง กิจกรรมเก็บขยะ  กิจกรรมปลูกประการัง ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของสโมสร เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดความรักและร่วมกันอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ทั้งชายฝั่งและในทะเลร่วมกัน รวมถึงเรื่องอื่นๆ อีกด้วย

        ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส์พัทยาสัตหีบ ภาค 310 ซี ปีบริหาร 2560-2561 นำโดย นายกไลออนพงศกร มีกระมลเวช ได้สร้างกิจกรรมและผลงานให้ประจักษ์ไว้อย่างมากมาย ด้วยการนำเพื่อนสมาชิกเข้าร่วมประชุม เพื่อพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างพร้อมเพรียง เพื่อวางแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล เพื่อผู้ด้อยโอกาส และกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งมาอย่างต่อเนื่อง
   


 

        ล่าสุดได้นำสโมสรไลออนส์พัทยาสัตหีบเข้าร่วมการประชุมใหญ่ไลออนส์สากล ภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งที่ 52 ณ จังหวัดภูเก็ต ที่มีสมาชิกไลออนส์จากทุกภาคทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมกว่า 2,200 คน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา
  


 

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวทีนิวส์ จ.ชลบุรีรายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก  สวนนงนุชพัทยา  จ.ชลบุรี
Suggess News

Recommend News