สัตหีบเปิดฝึกอบรม...สร้างงาน สร้างอาชีพ แก่คนในชุมชน!! (ชมคลิป)

Publish 2018-05-23 12:08:26                วันนี้ 23 พ.ค.61 นาย ณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ มาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชนทั่วไป ในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ ตามโครงการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับเยาวชนและประชาชน ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดแม่พระลูกประคำสัตหีบ อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี โดยมี นาย ไชยเทพ บุญเลิศ รองนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมรับการอบรมเข้าร่วมในพิธีเปิด
    


เปิดพิธี

                นาย อัครเดช หนูช่วย รองปลัดเทศบาลเมืองสัตหีบ กล่าวว่า กองสวัสดิการสังคม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการประกอบอาชีพของประชาชนทั่วไป จึงได้จัดฝึกอบรมสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนและครอบครัว สำหรับการฝึกอรมอาชีพระยะสั้นในครั้งนี้ มี จำนวน 3 วัน วัย ละ2 หลักสูตรฯละ50 คน หลักสูตรการทำขนมบะจ่าง โตเกียว ขนมเปี๊ยะ ขนมข้าวตูมะพร้าวอ่อน ขนมปลากริมไข่เต่า ขนมเทียนแก้ว
    


 

สาธิตการทำ


                นาย ณรงค์ บุญบรรเจิดศรี กล่าวว่า สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีและเป็นการสร้างความรู้ด้านอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป ทำให้ประชาชนได้รับความรู้และนำ ความรู้ ประสบการณ์ ไปประกอบอาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
    


 

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวทีนิวส์ จ.ชลบุรีรายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก  สวนนงนุชพัทยา  จ.ชลบุรี
Suggess News