เรือนจำกรุงเก่า จัดการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงานสร้างอาชีพผู้ต้องขัง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561(มีคลิป)

Publish 2018-05-18 00:19:51วันที่  17 พ.ค. 2561  ที่ห้องประชุมชั้น 2 เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายเรวัต ประสงค์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการประชารัฐร่วมสร้างงานสร้างอาชีพผู้ต้องขัง กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยมี  นายยุทธนา นาคเรืองศรี ผบ. เรือนจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ


นายยุทธนา นาคเรืองศรี ผบ. เรือนจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชีแจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ

 เนื่องด้วยกรมราชทัณฑ์ร่วมกับกรมการจัดหางานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสภาอุตสาหกรรมประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือโครงการประชารัฐร่วมสร้างงานสร้างอาชีพผู้ต้องขังโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขังรวมจึงเป็นการวางแผนในการเตรียมความพร้อมด้านแรงงานของประเทศตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีของสังคมให้เกิดการยอมรับและให้โอกาสแก่ผู้พ้นโทษในการกลับเข้าสู่สังคม

ผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขัง


ในการนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยเรือนจำและทัณฑสถานในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงจัดให้มีการประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงด้วยการประสานความร่วมมือโครงการประชารัฐร่วมสร้างงานสร้างอาชีพผู้ต้องขังครั้งที่ 1/2561

ภาพ-ข่าว เกียรติยศ  ศรีสกุล  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าว ที นิวส์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา