สุดยอดแม่ไม้มวยไทย มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยและนานาชาติ ครั้งที่3

Publish 2018-03-13 21:15:00   สมาคมครูมวยไทย โดย “วู้ดดี้″ ชินวุธ ศิริสัมพันธ์ ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ,กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม , กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ , กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าบริษัทเอ็มบีเคจำกัดมหาชน และ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส จัดงาน”มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทย และ นานาชาติ ครั้งที่ 3″ ระหว่างวันที่ 13 – 22 มีนาคม นี้ ที่ บริเวณในและหน้าอาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพฯ และ บริเวณศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ และ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     ดร.กว้าง รอบคอบ (ประธานที่ปรึกษาโครงการกิตติมศักดิ์ อดีตอธิบดีกรมพลศึกษา) เป็นประธานแถลงข่าว “มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทย และนานาชาติ ครั้งที่ 3″ ร่วมด้วย  “วู้ดดี้″ นายชินวุธ ศิริสัมพันธ์ นายกสมาคมครูมวยไทย เป็นประธานกรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขัน พร้อมด้วย ผู้แทนจากอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม , ผู้แทนจากอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, สมพล ตรีภพนารถ (กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า บริษัทเอ็มบีเค จำกัด มหาชน) และ มิสเตอร์ สเตฟาน เฮียท์ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส ได้ร่วมกันแถลงข่าวในครั้งนี้ ที่ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯโดยวัตถุประสงค์หลักของงานนี้จะเป็นการแข่งขันมวยไทยโบราณ และ ดาบไทย จากสมาชิกกว่า 51  ประเทศ

     ดร.กว้าง รอบคอบ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และสืบทอดศิลปะมวยไทยรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนงานศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยทุกแขนงอีกด้วย เพื่อดำรงและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย โดยมีสมาคมครูมวยไทย เป็นแกนหลักในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ขณะที่ นายชินวุธ ศิริสัมพันธ์ ประธานสมาคมครูมวยไทยในฐานะประธานกรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขัน”มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทย และนานาชาติ ครั้งที่3″ในครั้งนี้ กล่าวว่า ที่ตนได้ทำการจัดอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 โดยวัตถุประสงค์หลักนั้นเพื่อส่งเสริมศิลปะการต่อสู้ของไทยในทุกแขนง โดยเฉพาะมวยไทย ซึ่งมหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทย สู่นานาชาติ ครั้งที่ 3 เชิญชวนแฟนมวยและชื่นชอบศิลปะการต่อสู้ ได้ติดตามโดยจะเริ่มทำการแข่งขันการตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2561 ไปจนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2561 

    กิจกรรมกรรมของมหกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย พิธีไหว้ครูโลก, การแข่งขันชิงชนะเลิศดาบไทยระดับโลก, การแข่งขันชิงชนะเลิศศิลปะการต่อสู้ของสตรีระดับโลก และ  การแข่งขันชิงชนะเลิศมวยไทยโบราณสมัครเล่นระดับโลก ,การแข่งขันชิงชนะเลิศมวยไทยกึ่งสมัครเล่นและอาชีพระดับโลก ร่วมด้วย การแข่งขัน ฟันดาบไทย คาราเต้โด เทควันโด คิกบ๊อกซิ่ง และ ยูยิตสู