ชัยภูมิ ! ร.ร.ปู่ด้วงศึกษาลัย สพม.30 (ชัยภูมิ) อ.คอนสวรรค์ เปิดบ้านโชว์การสอนภาษาจีน โดยเจ้าของภาษา รับรองประชาคมอาเซียนและเพื่อการมีงานทำ

Publish 2018-02-25 17:32:46เมื่อเร็วๆนี้ ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต30(ชัยภูมิ) เป็นประธานเปิดงาน ตามที่ ดร.วีระศักดิ์ พลมณี ผอ.โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย สพม.30 (ชัยภูมิ) ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ ภายใต้ชื่องาน “สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา Supremacy with grace and wisdom” เน้นหลักสูตรการสอนภาษาจีน-อังกฤษ ,หลักสูตร “เรียน 2 in 1” สายสามัญควบคู่สายอาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับมัธยมตอนปลาย ,หลักสูตรระยะสั้นงานอาชีพ ระดับมัธยมตอนต้น ,กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และกิจกรรมด้านกีฬา “เซปักตระกร้อ” ฯลฯ

 ดร.วีระศักดิ์ พลมณี ผอ.โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ ภายใต้ชื่องาน “สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา Supremacy with grace and wisdom” เมื่อเร็วๆนี้ ได้มีผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพม.30 พร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนระดับประถมศึกษา และหน่วยงานราชการในอำเภอคอนสวรรค์ และอำเภอแก้งคร้อ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎรบำเพ็ญ) โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค โรงเรียนบ้านห้วยยาง โรงเรียนบ้านหลุบเพ็งซับม่วงไข่ โรงเรียนห้วยไร่วิทยานุกูล โรงเรียนบ้านหนองแสง โรงเรียนบ้านหนองไฮ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ โรงเรียนชุมชนแก้งคร้อหนองไผ่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องสามหมอ มูลนิธิเลิศแสงธรรม (โคราช) วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ และวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ เข้าร่วมโครงการและนำผลงานมาร่วมแสดง วัตถุประสงค์หลักๆก็เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติ นำผลงานที่ประทับใจมาแสดงแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มสาระวิชาอื่นๆ และการค้นพบความถนัดด้านการเรียนทั้งสายสามัญและสายอาชีพ

 นายณัฐดนัย ฦๅชา ครูจิตอาสาภาษาจีน เล่าว่า ตนได้มาช่วยสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนแห่งนี้ โดยมี คุณสี-เหล่า-ซือ (มิส สวี-จวิน-ฮว่า) ซึ่งเป็นชาวไต้หวันเจ้าของภาษาจีน ได้นำหลักสูตรการสอนภาษาจีนมาให้ พร้อมกับได้เดินทางมาติดตามการเรียนการสอนด้วยจิตอาสา มาอย่างต่อเนื่องทำให้นักเรียนโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย มีนักเรียนสามารถอ่าน-พูด-เขียนภาษาจีนได้คล่อง รวมทั้งศิษย์เก่าที่จบไปแล้วหลายคนที่นำความรู้ภาษาจีนไปใช้ในการศึกษาต่อ ทางด้าน นายณัฐดนัย ฦๅชา เล่าอีกว่า “เดิมตนเองและคุณ สี-เหล่า-ซือ เป็นครูจิตอาสาอยู่มูลนิธิสว่างคุณธรรมชัยภูมิ และได้ไปช่วยสอนภาษาจีนตามโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่ยังไมมีครูจีนมาสอนในจังหวัดชัยภูมิ เมื่อประมาณ 7-8 ปีก่อน แต่ปัจจุบันตนเองและคุณ สี-เหล่า-ซือ ได้ย้ายไปเป็นอาสาสมัครให้กับมูลนิธิฯที่จังหวัดนครราชสีมา แต่ก็ยังคงได้เดินทางมาสอนหลักสูตรภาษาจีนให้กับโรงเรียนแห่งนี้ตลอดตามหลักสูตรที่ได้กำหนดไว้

ด้าน น.ส.สุพิชญา จิตต์กุศล อายุ 23 ปี ปัจจุบันเป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ เล่าว่า เดิมตนเป็นชาวแก้งคร้อ เคยได้เรียนกับ อาจารย์สี-เหล่า-ซือ เมื่อทราบข่าวจึงได้ติดตามและเข้ามาเป็นจิตอาสาช่วยสอนน้องๆในวันนี้ พร้อมกับได้ศึกษาภาษาจีนเพิ่มเติมกับครูเจ้าของภาษา ทำให้ได้เทคนิคและวิธีการทั้งพูดทั้งเขียน และยังได้สอนให้กับน้องๆอีกด้วย ด้าน ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ได้กล่าวชื่นชมครูจิตอาสาที่มาร่วมสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนว่า นับเป็นความโชคดีที่โรงเรียนเราได้ครูเจ้าของภาษา มาออกแบบหลักสูตรร่วมครูอาสาซึ่งเป็นคนไทย ที่เสียสละเวลาและลงทุนมาสอนให้นักเรียน จนมีความรู้สามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างสนุกสนาน ซึ่งครูจิตอาสาทั้ง2 รวมทั้งน้องนักศึกษาที่จบไปแล้วยังติดตามมาช่วยสอนน้องๆอีก ต้องขอขอบคุณมากๆและขอชื่นชม วันนี้ คุณครูสี-เหล่า-ซือ ใจดีมากๆ ยังได้สาธิตการเขียนชื่อ “อุดมชัย ชัยจุฑาภัค” เป็นภาษาจีนกลาง และมอบให้เป็นของขวัญอีกด้วย โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยและโรงเรียนที่มาร่วมโครงการ ถือว่าโชคดีมาก และยังได้ชมกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันนี้ ขอชื่นชมผู้เกี่ยวข้องทุกๆคน ที่ได้นำผลงานครู-นักเรียนออกมาแสดงในวันนี้

ภาพ/อรรถดิษฐ์ จันตะเสน  ข่าว/พรอนันต์ พันเชื้อ ผู่อสื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จชัยภูมิ