สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

Publish 2018-01-10 12:53:11เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ เฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่า Thairoyalfamily ได้โพสต์ภาพร้อมทั้งระบุข้อความทั้งหมดเอาไว้ดังนี้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราโชวาท เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ความว่า “บ้านเมืองของเรามีสิ่งดีงามมากมายที่บรรพบุรุษได้สร้างสมไว้ให้เรา.เรา. เด็กทุกคนผู้เป็นอนาคตของชาติ จึงมีหน้าที่สืบสานและรักษาสิ่งดีงามเหล่านั้นไว้ พร้อมทั้งสร้างเสริมพัฒนาให้เจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไป.” ทรงลงพระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันที่ ๒๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

อ่านข่าวเพิ่มเติมต่อได้ที่ อุ่นไอใต้ร่มพระบารมี! สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ จัดงานฤดูหนาว "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" เพื่อน้อมรำลุกถึงบูรพกษัตริย์ในราชวงศ์จักรีภาพและข้อมูลจากเฟซบุ๊ก Thairoyalfamilyเรียบเรียงโดย

อุทัย เลิกสันเทียะ


Suggess News