บอกแล้วมารอบนี้ไม่ธรรมดา !!! พงศ์พรล้างบางขั้วเก่า:ย้าย12ตำแหน่ง พบ2คนสำคัญเป็นเด็กพนม-อดีตผอ.พศ.โดนคดีทุจริตเงินทอนวัด???

บอกแล้วมารอบนี้ไม่ธรรมดา !!! พงศ์พรล้างบางขั้วเก่า:ย้าย12ตำแหน่ง พบ2คนสำคัญเป็นเด็กพนม-อดีตผอ.พศ.โดนคดีทุจริตเงินทอนวัด???

Publish 2017-10-05 10:08:51

จากกรณีเมื่อวันที่ 4 ต.ค.60 มีรายงานว่า พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ได้เซ็นคำสั่งที่ 1064/2560 ลงวันที่ 3 ต.ค. เรื่องย้ายข้าราชการ จำนวน 12 ราย โดยรายงานข่าวแจ้งว่า การโยกย้ายในครั้งนี้มีขึ้นภายหลังจากพ.ต.ท.พงศ์พร เข้ามาทำงานได้เพียง 1 วันเท่านั้น โดยมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบปัญหาเงินทอนวัดหรือไม่ เนื่องจากมีรายชื่อหลายจังหวัดที่อยู่ในข่ายการตรวจสอบของบก.ปปป.อีกทั้งยังเป็นที่น่าสังเกตว่า ในตำแหน่งผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ซึ่งถือเป็นตำแหน่งสำคัญในการประสานงานกับมหาเถรสมาคม(มส.)นั้น ยังคงไม่มีการแต่งตั้งให้ข้าราชการคนใดมาดำรงตำแหน่งดังกล่าว และอาจเป็นไปได้ว่า พ.ต.ท.พงศ์พร จะเข้ามาดูในตำแหน่งดังกล่าวด้วยตนเอง
      

       สำหรับ12ตำแหน่งที่มีการโยกย้ายมีดังนี้ 1.นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาค(สถ.) เป็นผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.)ลพบุรี 2.นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผอ.สำนักงานพุทธมณฑล โฆษกพศ. เป็นผอ.พศจ.พระนครศรีอยุธยา 3.นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.กองพุทธศาสนาศึกษา เป็น ผู้ตรวจราชการพศ.4.นายฉัตรชัย ชูเชื้อ ผอ.กองพุทธศาสนสถาน เป็นผอ.พศจ.ปทุมธานี 5.น.ส.อังสุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผอ.พศจ.สุพรรณบุรี เป็น ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา

 

       6.นายสิทธิกร อ้วนศิริ ผอ.พศจ.เลย เป็น ผอ.สำนักงานพุทธมณฑล 7.นายจิรวิชญ์ นิยมธรรม ผอ.พศจ.ขอนแก่น เป็นผอ.กองพุทธศาสนสถาน 8.นายสนธยา เสนเอี่ยม ผู้ตรวจราชการพศ. เป็นผอ.พศจ.สงขลา9.นางศิริพร เรื่องวงษ์ ผอ.พศจ.ลพบุรี เป็น ผอ.พศจ.กำแพงเพชร 10.นางวชิรา น่วมเจริญ ผอ.พศจ.ชลบุรี เป็นผู้ตรวจราชการพศ.11.ว่าที่ร้อยตรีจุลสัน ทันอินทร์อาจ ผอ.พศจ.ปทุมธานี เป็นผอ.พศจ.ระยอง  และ12.นายสิปป์บวร แก้วงาม ผอ.พศจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นผอ.พศจ.กาญจนบุรี


       อย่างไรก็ตามย้อนไปเมื่อวันที่ 5 ต.ค. 59 นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)ในขณะนั้นได้ลงนามคำสั่งที่ 848/2559 เรื่องย้ายข้าราชการ ตำแหน่งอำนวยการระดับสูง และอำนวยการระดับต้น จำนวน 16 ราย โดยมีตำแหน่งที่สำคัญ อาทิ นายสมเกียรติ ธงศรี ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม (สถ.) เป็น ผู้ตรวจราชการ พศ. นายวรเดช ช่างบุ ผอ.สำนักงานพุทธมณฑล เป็นผู้ตรวจราชการ พศ. และให้นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) เพชรบุรี เป็น ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม  นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผอ.พศจ.กาญจนบุรี เป็น ผอ.สำนักงานพุทธมณฑล

 

       ทั้งนี้นายพนม กล่าวถึงการโยกย้ายในครั้งนี้ว่า เน้นการจัดทัพทีมโฆษก พศ.ชุดใหม่ โดยนำผู้ที่อยู่ในทีมโฆษกเข้ามาอยู่ในส่วนกลาง คือ นายประดับ กับนายบุญเชิด เพื่อการทำงานที่รวดเร็ว และมีความรู้ทางด้านพระธรรมวินัย เพราะทั้ง 2 คน จบระดับเปรียญธรรม 9 ประโยคเพื่อให้การดูแลคณะสงฆ์เกิดความเข้มแข็ง ที่สำคัญ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะเรื่องพระธรรมวินัยของพระภิกษุ สามเณร นอกจากนี้ พศ. ยังปรับทีมพุทธมณฑล เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก ตามดำริคณะสงฆ์และรัฐบาลติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ศิริพงษ์ หนูแก้ว

ติดตามข่าวอื่นๆ