วงการสงฆ์ทำอึ้งอีก?!?มหาเถรผุดคณะกก.ข่าวกรอง ตั้ง3พระพรหมคุม พบผช.เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ-เจ้าคุณประยูร เพจดังแฉโยงแก๊งโล้นแดงยกโขยงล็อกคอทหาร???

วงการสงฆ์ทำอึ้งอีก?!?มหาเถรผุดคณะกก.ข่าวกรอง ตั้ง3พระพรหมคุม พบผช.เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ-เจ้าคุณประยูร เพจดังแฉโยงแก๊งโล้นแดงยกโขยงล็อกคอทหาร???

Publish 2017-09-30 16:13:03

จากกรณีเมื่อวันศุกร์ที่ 29 ก.ย. มีการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ซึ่งเป็นนัดสุดท้ายของเดือน โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธาน ขณะที่นายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เข้าประชุมในฐานะรักษาการผอ.สำนักพุทธฯ หลังการประชุมนายกนก เปิดเผยว่า ที่ประชุม มส.ไม่มีวาระการพิจารณาเรื่องพระสงฆ์ 4 รูปที่ตกเป็นผู้ต้องหาทุจริตเงินทอนวัดเข้าพิจารณา แต่มส.ได้ตั้งคณะกรรมการข่าวกรองประกอบด้วย พระพรหมโมลี , พระพรหมบัณฑิต กรรมการ มส. และพระพรหมมุนี เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นคณะกรรมการพิจารณาประเด็นนี้ เพื่อนำเสนอเข้า มส.เพื่อให้คณะสงฆ์ได้พิจารณาต่อไป
       ล่าสุดเพจข่าวชื่อดังอย่าง Siriwanna Jill – New ได้ออกมาให้ข้อมูลพร้อมแสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊ก ถึงแนวคิดในการตั้งคณะกรรมการข่าวกรองของมหาเถรสมาคม รวมทั้งพระระดับชั้นผู้ใหญ่3รูปที่เข้ามาเป็นกรรมการ ซึ่งมีข้อมูลและท่าทีที่น่าสนใจสำหรับประเด็นดังกล่าวเชื่อว่าสังคมไทย โดยเฉพาะชาวพุทธอยากรับรู้ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น จึงอยากนำมาเสนอต่อ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดมีดังนี้

 

มาแบบใหม่ ใครนะต้นคิด แก๊งคนโตในมหาเถรสมาคม ตั้ง "คณะกรรมการข่าวกรอง " คาดว่าเพื่อประเมินสถานการณ์ /หาข่าวสาร ประเด็น พระสงฆ์ 4 รูป ที่ตกเป็นผู้ต้องหาทุจริตเงินทอนวัด เป็นคณะกรรมการพิจารณา เพื่อนำเสนอเข้า มส. เพื่อให้คณะสงฆ์ได้พิจารณาต่อไป โดยมี


1. เจ้าคุณสุชาติ พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน ป.ธ.9) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เจ้าคณะภาค 5 แม่กองบาลีสนามหลวง กรรมการมหาเถรสมาคม

2. เจ้าคุณประยูร พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดี มจร.เจ้าอาวาสวัด ประยุรวงศาวาส และเจ้าคณะภาค 2 แก๊งพระเสื้อแดง ยกโขยงล็อคคอทหาร

3.เจ้าคุณขิน พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

"คณะกรรมการข่าวกรอง " ฟังดูแปลกๆ ยิ่งในวงการสงฆ์ ตามข่าวมีการจัดหลักสูตรอบรมพระสงฆ์ ช่วงที่ รมต. เป็นอดีต หัวหน้าหน่วยข่าวกรอง ช่วงที่มีปัญหาการตั้งพระสังฆราช ซึ่งสมเด็จช่วง รรก. อยู่ และการเสนอชื่อตั้งเป็นสังฆราช เกิดการชะงักงัน มีการเคลื่อนไหว ออก exercise แก๊งโล้นเหลืองล็อคคอทหาร

 

 

 

ขอบคุณเฟซบุ๊ก : Siriwanna Jill – Newติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ศิริพงษ์ หนูแก้ว

ติดตามข่าวอื่นๆ