โดนอีก!!!“อ้ายปึ้ง”ติด1ใน60นักการเมือง“สตง.”แจ้งไม่เสียภาษี โร่แจง“สรรพากร” จับตา“ณัฐวุฒิ”ที่ใครๆว่าสู้แล้วรวย-พบไม่แจ้งภาษีอ้างไม่มีรายได้?

Publish 2017-03-28 08:32:24

       จากกรณีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.ได้ทำหนังสือไปยังกรมสรรพากรให้ตรวจสอบการเสียภาษีย้อนหลังนักการเมืองเบื้องต้น 60 คน ซึ่งพบว่าอาจมีการเสียภาษีไม่ถูกต้องหรือไม่ โดยอยากให้ทางกรมสรรพากรตรวจสอบให้เป็นที่แน่ชัด ล่าสุดนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้เดินทางมาที่กรมสรรพากร โดยกล่าวว่ามาชี้แจ้งสรรพากรถึงการเสียภาษี เพราะเป็นหนึ่งในนักการเมืองที่สรรพากรเรียกสอบว่าเสียภาษีถูกต้องหรือไม่ และยืนยันที่ผ่านมามีการเสียภาษีอย่างถูกต้องมาตลอด พร้อมจะชี้แจงและให้ตรวจสอบ เพื่อความเป็นธรรม อยากให้ตรวจสอบภาษีคนในรัฐบาล คสช. รวมถึงกลุ่มนายทหารที่ร่ำรวยขึ้นด้วย
       ทั้งนี้จากการตรวจสอบย้อนหลังพบว่าเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ห้องแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง อาคาร 1 ชั้น 1 ของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)ได้มีการเปิดเผยรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในรัฐบาลของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จำนวน 479 คน ภายหลังจากพ้นตำแหน่ง 1 ปี เนื่องจากการยุบสภาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ซึ่งจากการตรวจสอบอดีต ส.ส. คนสำคัญ พบว่า นายสุรพงษ์ มีทรัพย์สิน 40,156,962.28 บาท มีหนี้สิน 4,706,182.54 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 35,450,779.74 บาท

 

       อย่างไรก็ตามสำหรับนายสุรพงษ์ ได้ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ฐานละเว้นต่อการปฏิบัติหน้าที่ กรณีคืนพาสปอร์ตให้กับนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งขัดต่อระเบียบข้อบังคับกระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ.2548 ข้อ 21 (2) (3) และ (4) ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้นัดลงมติดำเนินการถอดถอนพร้อมตัดสิทธิ์ทางการเมืองในวันที่ 30 มีนาคมนี้


       นอกจากนี้หนังสือที่สตง.ได้ทำถึงกรมสรรพากร ให้ตรวจสอบข้อมูลภาษีนักการเมือง 60 ราย ก่อนที่กรมสรรพากร จะทำหนังสือแจ้งถึงสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ยืนยันข้อมูลทรัพย์สินอีกครั้ง ซึ่งมีการระบุชื่อ นักการเมือง 4 ราย จาก 60 ราย ที่ถูกตรวจสอบภาษีไว้อย่างชัดเจนทั้งนี้ หลักฐานเชิงประจักษ์ดังกล่าว เป็นหนังสือป.ป.ช. เลขที่  ปช 0009/0864 ลงวันที่ 1 ส.ค.2559 แจ้งถึง อธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง แจ้งข้อมูลการตรวจสอบไต่สวน อ้างถึง หนังสือกรมสรรพากร ลับ ด่วนที่สุดที่ กค 0717/ 160 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559, หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ลับ ที่ ปช 0009/0201 ลงวันที่ 5 เมษายน 2559 โดยนายณัฐวุฒิ เป็น1ใน4นักการเมือง ที่พบว่าไม่แนบสำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2553 โดยแจ้งว่าไม่มีรายได้

 

       และเมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2558 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ติดประกาศบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จำนวน 479 คน กรณีพ้นจากตำแหน่งครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 7-8 ธ.ค. 2557 โดยนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ อดีตรมช.เกษตร และคู่สมรสพร้อมด้วยบุตร แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 32,435,662 บาท มีหนี้สิน 15,027,970 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 17,407,691 บาทกรณีพ้นจากตำแหน่งแจ้งว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 19,241,616 บาท หรือมีทรัพย์สินลดลง 1,833,925 บาทติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ศิริพงษ์ หนูแก้ว