ด่วนที่สุด !!! สมาคมถ่ายภาพแห่ประเทศไทยประกาศปลด "อนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง" ช่างภาพดังพ้นสมาชิกภาพ เหตุทำความเสื่อมเสียอย่างยิ่ง

Publish 2016-12-22 13:06:47     เฟซบุ๊กแฟนเพจ "The Royal Photographic Society of Thailand (RPST)" ของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการออกแถลงการณ์ เรื่อง ให้สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ ดังนี้

 

 

 

 

 

ประกาศสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เรื่องการให้สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ
กฎข้อบังคับ ข้อ 10. สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก โดยแจ้งเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารแล้ว
(3) สมาชิกภาพของสมาชิกสามัญ และสมาชิกสบทบสิ้นสุดลงเมื่อมีอายุครบ 1 ปี ตามรอบปีปฏิทิน ถ้าสมาชิกผู้ใดไม่ชำระค่าบำรุงให้เสร็จสิ้นภายใน 2 เดือน หลังจากวันหมดอายุ ถือว่าผู้นั้นเป็นสมาชิก ที่ไม่สมบูรณ์ สมาคมทรงไว้ซึ่งอำนาจในการตัดสิทธิใด ๆ ได้ทั้งสิ้น
(4) ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ในความผิดลหุโทษ หรือฐานประมาท หรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(5) คณะกรรมการบริหารลงมติโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการบริหารทั้งคณะว่าเป็นผู้จงใจฝ่าฝืนข้อบังคับนี้หรือระเบียบซึ่งคณะกรรมการบริหารจะได้กำหนดตามข้อ14.หรือประพฤติตนในทางอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม หรือในทางอื่นใดอันอาจนำความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม

 

 

 

 

  

 

 

ด้วยปรากฏหลักฐานเป็นที่แน่ชัดว่า นายอนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง สมาชิกสมาคม ประเภทสมาชิกตลอดชีพ ได้ทำการนำไฟล์ภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม ในงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2549 ถ่ายโดยนายรชฏ วิสราญกุล จำนวนหลายไฟล์ไปตกแต่งเป็นภาพใหม่ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อีกทั้งยังได้ใส่ชื่อตัวเองในภาพ เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ และนำภาพนั้นไปเผยแพร่ในสื่อหลายประเภท หลายโอกาส ให้สัมภาษณ์ต่อสาธารณชนว่าภาพนั้นเป็นของตัวเอง

 

คณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ ได้พิจารณาเรื่องนี้ในการประชุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เห็นว่าการกระทำของนายอนุชัย เป็นการกระทำที่มิบังควร อีกทั้งยังเป็นการเจตนากระทำผิดกฎหมายและจริยธรรม เป็นพฤติกรรมที่เป็นที่รังเกียจของสังคม และนำความเสื่อมเสียมาสู่สมาคมอย่างยิ่ง

 

อาศัยตามข้อบังคับสมาคม ฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2558 จึงมีมติเอกฉันท์ให้นายอนุชัย ขาดจากสมาชิกภาพของสมาคม นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประวัติ อนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง

 

 

 

 

 

     อนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง เป็นศิลปินช่างภาพชาวไทยที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Digital Camera และเป็นหนึ่งในช่างภาพที่ร่วมบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของปวงชนชาวไทยใน "งานฉลองศิริราชสมบัติ 60 ปี" เมื่อวันที่ 9 -13 มิถุนายน 2549 รวมไปถึงนิทรรศการภาพถ่าย "ภาพเล่าเรื่อง พระเจ้าอยู่หัวในดวงใจ" ในปี 2550 ที่เป็นการจัดแสดงภาพถ่ายขาว-ดำ ความประทับใจในพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ใช้เวลากว่า 1,000 วัน ไปเก็บภาพยัง 76 จังหวัดทั่วประเทศไทย เพื่อเทอดพระเกียรติในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมพรรษา 80 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

     อนุชัย เรียนจบจากโรงเรียนไทยวิจิตรศิลป และ สาขาวิจิตรศิลป์ จากวิทยาลัยเพาะช่าง เริ่มต้นการถ่ายรุปตอนอายุ 25 ปี เคยเป็นอาร์ตไดเร็กเตอร์ของรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ไทย รวมถึงงานผู้กำกับภาพ และจนมาเริ่มทำรีทัช ตั้งแต่รีทัชมือด้วยแอร์บรัชและคัตเตอร์ จนมาหัดใช้คอมพิวเตอร์รีทัชเป็นกลุ่มแรก ๆ ของเมืองไทย


     อนุชัยได้รับรางวัลระดับโลกด้านการถ่ายภาพ มาแล้วหลายรางวัล เช่น โกลด์จากคานส์ จาก FedEx (ชิ้นที่มีกล่องคล้ายของบริษัทคู่แข่งอยู่ข้างใน), ทามิย่า (กบแตกละเอียดเป็นเสี่ยงๆ), กรมป่าไม้ (ขวานที่เป็นด้ามก็ไม่เหลือ), โกลล์จากวันโชว์ จาก จิ๊ป (หัวใจที่ทำมาจากรากไม้), เบสต์ออฟพรินต์จากแอดเฟส (Asia Pacific Advertising Festival) จากไฟฉายแมกไลท์ (ส่องเห็นทุกอย่างในโรงหนังชั้นสอง), โกลด์จากแอดเฟส จาก คอมฟอร์ต (เอากระบองเพชรมาถักเป็นเส้นใยผ้า) ฯลฯ

 

 

 

 

เรียบเรียง : นิตติยา  สำนักข่าวทีนิวส์
ขอบคุณที่มา : The Royal Photographic Society of Thailand (RPST)