มากันเป็นชุด!!! เพื่อไทยออกแถลงการณ์จี้ปล่อยพวกจัดกิจกรรมปลุกคว่ำรธน.ขณะแอมเนสตี้ประณามปิดปากเห็นต่าง??

Publish 2016-06-26 12:06:02

     จากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าควบคุมสถานการณ์การชุมนุมรณรงค์ให้คว่ำรธน.ของกลุ่มบุคคลต่าง ๆ  ซึ่งกระทำผิดคำสั่งคสช.ว่าด้วยข้อห้ามการชุมนุมทางการเมือง ล่าสุดพรรคเพื่อไทยได้ออกแถลงการณ์ถึคสช. และรัฐบาล ให้หยุดการใช้อำนาจคุกคาม ขัดขวาง ประชาชนที่แสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญ และปล่อยตัวนักศึกษาและประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ทำกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนไทยในการเข้าร่วมกระบวนการประชามติ อย่างไม่มีเงื่อนไข

 

       โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญว่า  “ตามที่เจ้าหน้าที่รัฐอันประกอบด้วยทหาร ตำรวจ ได้จับกุมคุมขังนักศึกษาและประชาชนที่ทำกิจกรรมรณรงค์แสดงความเห็นและเชิญชวนประชาชน ไปออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและแจกจ่ายเอกสารลงทะเบียนเพื่อไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด ที่ตลาดเคหะบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 23 มิ.ย.59 และได้มีการจับกุมนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันต่างๆที่จัดกิจกรรม "24 มิถุนายน ปัดฝุ่นประชาธิปไตย" บริเวณอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญในวันที่ 24 มิ.ย. 59 นั้น

         

       พรรคเพื่อไทยเห็นว่า การขัดขวางและจับกุมประชาชนผู้ใช้สิทธิ เสรีภาพของตนในการแสดงความเห็นและดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจและการร่วมมือกัน ในการเข้าร่วมกระบวนการลงประชามติที่จะเกิดขึ้นในประเทศ ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง และถือเป็นการอาศัยข้อกฎหมายที่ขัดต่อหลักการทำประชามติสากลและขัดหลักสิทธิมนุษยชน มาดำเนินการคุกคามผู้เห็นแตกต่างจากรัฐบาลอย่างลุแก่อำนาจ

        
        ที่สำคัญ การดำเนินการเช่นนี้ของผู้มีอำนาจในปัจจุบันจะยิ่งส่งผลให้การทำประชามติครั้งนี้ไร้ความหมาย เพราะประชามติที่เกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่ประชาชนตกอยู่ในภาวะความหวาดวิตกและหวั่นเกรงภัยที่จะเกิดขึ้นกับตน ย่อมขาดความชอบธรรมและขาดการยอมรับทั้งจากในและนานาอารยประเทศ

          พรรคเพื่อไทยจึงมีข้อเสนอเรียกร้องไปยัง คสช. และผู้มีอำนาจในคณะรัฐบาลปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

          1.ขอให้หยุดการใช้อำนาจที่เป็นการสกัดกั้นและขัดขวางนักศึกษาและประชาชนผู้มีความเห็นต่างจากผู้มีอำนาจ ในการดำเนินกิจกรรมและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังจะนำไปลงประชามติโดยพลัน และขอให้หยุดการดำเนินการใดๆ อันเป็นการละเมิดและขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนโดยทันที

          2.ขอให้ดำเนินการปล่อยตัวนักศึกษาและประชาชนผู้มีความเห็นต่าง ที่ออกมาดำเนินกิจกรรมและเผยแพร่ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการทำประชามติทันที โดยไม่มีเงื่อนไข

          3.ขอให้เร่งส่งเสริมและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการรับรู้ถึงข้อดีและข้อเสียของร่างรัฐธรรมนูญที่จะนำไปลงประชามติอย่างเสรี เสมอภาคและเกิดการมีส่วนร่วมและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

          พรรคเพื่อไทยขอยืนยันอย่างหนักแน่นในจุดยืนที่สนับสนุนการแสดงออกและการมีส่วนร่วมของประชาชน ทุกกลุ่มทุกฝ่าย ตามหลักการของการทำประชามติสากล เพื่อพิทักษ์หลักการของระบอบประชาธิปไตยให้ดำรงสืบต่อไปเยี่ยงนานาอารยประเทศ


       ทางด้านนาง แชมพา พาเทล (Champa Patel) ที่ปรึกษาอาวุโสด้านงานวิจัย สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล แสดงความเห็นต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำที่หยาบคายของทางการไทยที่พยายามปิดปากคนเห็นต่าง
         

       “วิธีการที่หยาบคายนี้เป็นการแสดงความพยายามของรัฐบาลทหารไทยอีกครั้งที่จะปิดปากผู้มีความเห็นต่าง ถ้านักกิจกรรมเพียงกลุ่มเล็ก ๆ ยังไม่ได้รับอนุญาตให้แจกใบปลิวได้ จะมีความหวังอะไรกับสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมซึ่งเป็นสิ่งที่ควรได้รับการเคารพในช่วงก่อนถึงการลงประชามตินี้ "         

 

      นอกจากนี้ นาแชมพา ยังชี้แนะต่อทางการไทยด้วยว่า “ถ้ารัฐบาลทหารไทยต้องการได้รับความน่าเชื่อถือด้านสิทธิมนุษยชนที่ถูกทำลายไปอย่างมาก อย่างแรกที่ทำได้คือรัฐบาลต้องหยุดปราบปรามนักกิจกรรมที่เคลื่อนไหวอย่างสงบ และยกเลิกข้อหาต่อพวกเขาทันที”ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายชัชรินทร์ สุรพัฒน์