"ก.แรงงาน" ชี้!! ตัวเลขการว่างงานเดือน ก.พ. เพิ่มขึ้นกว่า 25%

Publish 2016-03-16 14:35:32          เมื่อวานนี้ (15 มี.ค. 59) หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ระบุว่า สถานการณ์และ แนวโน้มด้านแรงงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2559 พบว่า ตัวเลขการว่างงานเริ่มขยับตัวเพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาจากจำนวนผู้ขอรับผลประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม โดยมีจำนวนถึง 1.23 แสนคน เพิ่มขึ้นถึง 25.58% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นถึง 7.83% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2559 ซึ่งมีแค่ 1.14 แสนคน ซึ่งเป็นตัวสะท้อนว่าเริ่มมีการออกจากงานเพิ่มขึ้น

          ในขณะที่ตัวเลขการเลิกจ้างในเดือนกุมภาพันธ์ อยู่ที่ 7,915 คน เพิ่มขึ้น 26.06% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ถือว่ามีอัตราลดลง 14.14% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งมีแค่ 9,218 คน

          อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาภาวะการจ้างงานในตลาดแรงงาน พบว่า มีการจ้างงานลูกจ้างในระบบประกันสังคม 10.34 ล้านคน เพิ่มขึ้น 2.9% แต่ถือว่ายังชะลอตัว เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมาที่ขยายตัว 3.1%

          ทั้งนี้ แนวโน้มการจ้างงาน ว่างงาน และการเลิกจ้างงาน การจ้างงานในภาพรวมในตลาดแรงงานยังถือว่าอยู่ในภาวะปกติ โดยจากการเฝ้าระวังสถานการณ์จากระบบเตือนภัยด้านแรงงาน โดยใช้ดัชนีชี้นำทางเศรษฐกิจในรูปแบบดัชนีผสม 13 ตัว ส่งสัญญาณชี้นำตลาดแรงงานด้านการจ้างงานในสภาพปกติ มีเพียงดัชนี 1 ตัว คือ มูลค่าการส่งออกเท่านั้นที่ชะลอตัว

          อย่างไรก็ตาม กระทรวงแรงงานได้ให้ส่วนราชการทุกจังหวัดติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านแรงงาน โดยให้รายงานเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านแรงงานทุกเดือน และจับตาแนวโน้มและสัญญาณตัวเลขการเลิกกิจการ การเลิกโรงงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิด