“สุวพันธ์”สานต่อชูธงปฏิรูปพุทธศาสนาพร้อมไฟเขียว”พงศ์พร”ชมไม่หยุด “ทำได้ดีมาก”

“สุวพันธ์”สานต่อชูธงปฏิรูปพุทธศาสนาพร้อมไฟเขียว”พงศ์พร”ชมไม่หยุด “ทำได้ดีมาก”

Publish 2017-12-05 12:58:54


    5 ธ.ค.60 ​เมื่อเวลา 10.30 น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงงานที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ให้กำกับดูแลว่า ตนจะน้อมนำพระราโชวาทที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแก่คณะรัฐมนตรีที่เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งบางงานเป็นงานที่เคยรับผิดชอบมาแล้ว บางงานเป็นงานใหม่ ซึ่งด้วยพระราโชวาทที่พระราชทานไว้จะทำให้ทำงานร่วมกับหน่วยงานและคณะกรรมการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 
    "งานสำคัญเช่นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พ.ศ.) ผมก็จะสนับสนุนส่งเสริมให้ท่าน ผอ.พงศ์พร ดำเนินงานตามแนวทางของท่านต่อไปอย่างเต็มที่ เพราะทำได้ดีมากอยู่แล้ว การทำให้ พศ.โปร่งใส ไม่มีการทุจริตประพฤติมิชอบ ต้องสนับสนุนให้ท่านทำต่อไป ทั้งเรื่องการดำเนินคดีเอาโทษกับผู้กระทำความผิด ซึ่ง ป.ป.ช. ,ป.ป.ท. ,สตง. ,ปปป.ตร.,DSI ทำร่วมกับ ศอตช.และ ผอ.พงศ์พร มีความคืบหน้ามาโดยตลอด รวมถึงเรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม เงินสนับสนุนด้านการศึกษา ซึ่งคณะสงฆ์คงต้องร่วมมือกับ พศ. ทำทุกอย่างให้ถูกต้อง"


      นายสุวพันธุ์ กล่าวต่อว่า ส่วนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนามีกรอบในการดำเนินการอยู่แล้ว ซึ่งครอบคลุมกิจกรรม ทุกด้านของคณะสงฆ์ และก่อนหน้านี้ก็ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้ว่ามติของมหาเถรสมาคมและ คำสั่งของเจ้าคณะใหญ่หนต่างๆ ในระยะที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปและเป็นข้อดีของการสร้างศรัทธาต่อการปฏิบัติของคณะสงฆ์ ซึ่งตนจะช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้ต่อไป
 


    "เมื่อเช้าผมได้มีโอกาสสนทนาอย่างไม่เป็นทางการกับท่าน ผอ.พงศ์พรในระหว่างร่วมงานทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ได้รับทราบการดำเนินงานของท่านที่เป็นผลดีต่อคณะสงฆ์และ พศ.โดยรวม ซึ่งผมได้บอกกับผอ.พศ.ไปว่าให้ท่านขับเคลื่อนเดินหน้าต่อไป ผมมีหน้าที่สนับสนุน ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องให้"


      ส่วนงานด้านอื่นก็จะเร่งรัดดำเนินการโดยเร็ว โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับความสุขหรือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เช่น การคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่ง โดยภาครัฐคงต้องพิจารณาทำงานแบบบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งภาคประชาสังคมเพื่อให้การดูแล คุ้มครองแก้ไขปัญหาให้เป็นไปอย่างทั่วถึง รวดเร็ว มีผลสัมฤทธิ์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

วัชราวรรณ สุขสวัสดิ์