ร่วมบุญ! เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์.....รูปหล่อและเหรียญพระพุทธอโรคยาเทวราชารุ่น ๑ ...บอกบุญต่อไป! รู้แล้วรีบแชร์!

ร่วมบุญ! เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์.....รูปหล่อและเหรียญพระพุทธอโรคยาเทวราชารุ่น ๑ ...บอกบุญต่อไป! รู้แล้วรีบแชร์!

Publish 2017-09-05 10:36:32


" ร้อยดวงใจเสียสละ เพื่อผู้เสียสละ "

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ร่วมกับ กองทุนศิษย์เก่านักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อพัฒนาผู้เชี่ยวชาญพยาบาล และแพทย์พระมงกุฎเกล้าอย่างยั่งยืน ได้จัดสร้างวัตถุมงคล รูปหล่อขนาดจำลองและเหรียญจำลองพระพุทธอโรคยาเทวราชา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลทหารผ่านศึกขึ้น เพื่อให้ประชาชนที่มีจิตศรัทธาร่วมเช่าบูชา เพื่อหารายได้สนับสนุนโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ในโครงการ  ร้อยดวงใจเสียสละ เพื่อผู้เสียสละ”  ในการจัดซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อพัฒนาองค์กร รวมทั้งนำรายได้ส่วนหนึ่งไปสนับสนุนกองทุนศิษย์เก่านักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าทั้งนี้การจัดสร้างรูปหล่อและเหรียญพระพุทธอโรคยาเทวราชา ได้ทำพิธีเททองเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. โดย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ และมีพลเอก อำนาจ รอดสวัสดิ์ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ มณฑลพิธีโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

และมีการจัดพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล พระพุทธอโรคยาเทวราชา ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐เวลา ๑๓.๓๘ น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาคาร ๒ ชั้น ๒ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก โดย ...พระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย ธมฺมธโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ให้เกียตริเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธี 

สำหรับประชาชนที่อยากร่วมเช่าบูชา พระพุทธอโรคยาเทวราชา รุ่น ๑  เพื่อสนับสนุนในการจัดซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ถนนวิภาวดี-รังสิต หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๔๔ ๙๔๐๐

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก: โรงพยาบาลทหารผ่านศึกติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน