โรงเรียนนายเรือ ทำการฝึกซ้อมการเดินเปลี่ยนสูงของกองพันทหารนำที่ 2 ในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.9

Publish 2017-09-02 20:20:41

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 โรงเรียนนายเรือ โดยกรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ ทำการฝึกซ้อมการเดินเปลี่ยนสูงของกองพันทหารนำที่ 2 ในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศเชิญพระบรมโกศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาฤภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ณ ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
     
โดยโรงเรียนน่ายเรือ ได้กำลังพลจากกรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ อยู่ในกองพันทหารนำที่ 2 ในริ้วขบวนที่ 2 จำนวน 185 นาย ประกอบไปด้วยนายทหาร จำนวน 6 นาย และ นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 1 , 2 ,และ 5 จำนวน 139 นาย โดยมี นาวาโทวรพล จารุมนตรี ผู้บังคับกองพัน กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ เป็นผู้บังคับกองพันทหารนำที่ 2 

และในการฝึกซ้อมการเดินเปลี่ยนสูงของกองพันทหารนำที่ 2 ของโรงเรียนนายเรือ ได้ทำการฝึกซ้อมมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม โดยในเดือนกันยายน นักเรียนนายเรืออยู่ในระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลในพื้นที่อ่าวไทย ระหว่าง 24 สิงหาคม – 12 กันยายน 2560 จึงใช้ช่วงเวลาในตอนเย็นตั้งแต่เวลา 17.00 น. 

ของทำวันหลังฝึกอบรมวิชาชีพทางเรือเป็นเวลาในการฝึกซ้อมฯ เพื่อเตรียมงามพร้อมในการไปร่วมซ้อมเป็นส่วนรวมกับทุกภาคส่วนในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่จะเริ่มซักซ้อมในเวันที่ 21 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ณ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ และพื้นที่ประกอบพระราชพิธีสำหรับกองพันทหารนำที่ 2 ของโรงเรียนนายเรือในริ้วขบวนที่ 2  ของขบวนพระบรมราชอิสริยยศเชิญพระบรมโกศ จะประกอบด้วย 3 กองพันทหารนำได้แก่กองพันทหารนำที่ 1 จัดจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กองพันทหารนำที่ 2 จัดจากโรงเรียนนายเรือ และกองพันทหารนำที่ 3 จัดจากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

ซึ่งในกองพันทหารนำทั้ง 3 กองพัน ในริ้วขบวนที่ 2 ซึ่งเป็นขบวนพระอิสริยะยศ เชิญพระบรมโกศจากหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามไปสู่พระเมรุ มณฑลท้องสนามหลวง โดยจะทำการเดินเปลี่ยนสูงประกอบเพลงพญาโศก มีระบะทางในการเดิน 890 เมตร
​     
นับเป็นความภาคภูมิใจอันสูงสุดของกำลังพล กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงนายเรือที่ได้ถวายงานที่เกี่ยวข้องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในการจัดกำลังพล ร่วมในขบวนพระบรมราชอิสริยยศ โดยจะเป็นการแสดงออกถึงการถวายเกียรติสูงสุดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  


ทั้งนี้กำลังพลทุกนายได้แปรเปลี่ยนจากความโศกเศร้าที่ในหลวงร.9 สวรรคต เป็นแรงผลักดันให้ตั้งใจฝึกฝนอย่างเข้มแข็ง และมานะแม้ฝนจะตก แดดจะแรงเพียงใด รวมทั้งติดการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลก็ไม่เคยท้อถอย จากวันนี้จนถึงวันงานพระราชพิธีจะเหลือเวลาอีกเพียง 55 วัน 

จะได้ปฏิบัติภารกิจที่สำคัญยิ่งในชีวิต นับเป็นเกียรติยศอันสูงสุดของกำลังพล กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนาย ที่ได้มีโอกาสถวายงานเป็นครังสุดท้าย 
    
ขอให้เวลาการฝึกซ้อมที่เหลือในอีก 11 ครั้งจากนี้ เป็นเวลาแห่งความสามัคคี ความประทับใจ ความทรงจำ ที่จะติดตรึงอยู่ในหัวใจในฐานะเป็นข้ารองพระบาทแห่งองค์พระมหากษัตริย์ไทย

ขอขอบพระคุณแหล่งที่มาของข้อมูลจาก : กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน