ศิริราชจะสืบสานพระราชปณิธาน....ทำงานเพื่อแผ่นดิน  ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษา....แชร์ไปให้ได้บุญ !!

ศิริราชจะสืบสานพระราชปณิธาน....ทำงานเพื่อแผ่นดิน ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษา....แชร์ไปให้ได้บุญ !!

Publish 2017-08-11 12:04:11

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษา โดยร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่ได้ที่ ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น1  คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล หรือตามช่องทางต่างๆ ตามรายละเอียดดังนี้ โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปโภค ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2556 โดยจะดำเนินการก่อสร้างอาคารเพื่อทดแทนกลุ่มอาคาร3หลัง ได้แก่ ตึกหริศจันทร์ ปาวา ตึกผะอบ นพ สุภัทรา ระเบียบ และ ตึกเวชศาสตร์ป้องกัน กลุ่มอาคารดังกล่าวให้บริการมาเป็นระยะเวลากว่า 50 ปี เพื่อให้สามารถเพิ่มพื้นที่การบริการของผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นการบริการแบบครบวงจร การรวมศูนย์การแพทย์เฉพาะด้านต่างๆจะส่งเสริมให้เกิดการประสานงานหรือหารใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า ด้วยที่ตั้งของอาคารนี้อยู่ใกล้กับอาคารผู้ป่วยนอก ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการผู้ป่วยนอกให้เกิดความต่อเนื่อง 


ลักษณะอาคารสูง 25ชั้น  มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 67,551 ตารางเมตร แบ่งส่วนตามลักษณะงานเป็น3ส่วนดังนี้

1. งานบริการผู้ป่วยนอก ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทาง เน้นการให้บริการอย่างเบ็ดเสรฺ็จและครบวงจร ด้านอายุรกรรมระบบทางเดินอาหารและตับ ประสาทวิทยา ต่อมไร้ท่อและเบาหวาน โรคไตระบบทางเดินหายใจและความผิดปกติด้านการนอน ด้านจิตเวชด้านกระดูกและข้อ ด้านรังสีวินิจฉัยและรังสีรักษา 

2. งานบริการผู้ป่วยใน ให้บริการผู้ป่วยใน ด้านอายุรกรรม จิตเวชศาสตร์ ประสาทวิทยา ออร์โธปิติกส์ ผู้ป่วยแยกโรคติดเชื้อ และบริการผู้ป่วยวิกฤต 

3. งานบริการการตรวจ ทางห้องปฏิบัตืการและการตรวจพิเศษ ได้แก่ ศูนย์หทัยวิทยา ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและส่องกล้อง ศูนย์อุรเวชช์วินิจฉัย ศูนย์ปฏิบัติการอุรเวชช์ ศูนย์วักกะวิทยา  ศูนย์ต่อมไร้ท่อ ศูนย์นิทรรักษ์ ศูนย์ห้องปฏิบัติกลาง  ศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราช ศูนย์รังสีรักษา ศูนย์รังสีวินิจฉัย ศูนย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์ ศูนย์ผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกสันหลัง ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา 

 

  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.si.mahidol.ac.th/th/ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

จงจิตร์ อุทิศานนท์