รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงเร่งแก้ปห.ประมง กำชับห้ามเจ้าหน้าที่รับส่วยค้ามนุษย์ พร้อมเน้นการตรวจสอบพิสูจน์ทราบที่มาของสัตว์น้ำเข้าไทย

Publish 2018-03-12 11:54:17พลโทคงชีพ  ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ที่มีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ว่าที่ประชุมได้เน้นย้ำถึงเรื่องการปฎิรูปประเทศ และการจัดสรรที่ดินทำกิน โดยรัฐบาลดำเนินการจัดสรรที่ดินทำกินให้ประชาชนแล้ว 184 พื้นที่ใน 63 จังหวัด เนื้อที่กว่า 3แสนไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 4 แสนคน และจากนี้ไปจะส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพต่อไป

 ขณะที่ในส่วนของภาคการเกษตรขณะนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้จัดสรรงบประมาณปี2561 วงเงิน 150,000ล้านบาท เน้นการจัดสรรพื้นที่ทำกินกินในภาคการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเน้นการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยจะดำเนินการ 3 ทาง คือต้นทางส่งเสริมการพัฒนาแหล่งผลิตและการผลิต /กลางทางเพิ่มการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร โดยเฉพาะยางพารา ส่วนปลายทางจะส่งเสริมสินค้าแบบใหม่ เช่นเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น
 

 นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีการหารือการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายหรือไอยูยู 

ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการตรวจสอบ ซึ่งไม่พบเจ้าของเรือมากกว่า 415 ลำเจ้าหน้าที่ดำเนินการออกหมายจับไปแล้ว 150 ลำ โดยในปีนี้รัฐบาลจะเน้นย้ำติดตามควบคุมในศูนย์เฝ้าระวังทั้ง32 แห่ง นอกจากนี้จะเน้นการตรวจเข้มและพิสูจน์ทราบถึงที่มาของสัตว์น้ำโดยจะประสานงานกับประเทศในภูมิภาคถึงการตรวจสอบที่มาของสัตว์น้ำที่นำเข้ามายังประเทศไทยทั้งนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบใน 3มาตรการ คือ การเพิ่มอากาศยานไร้คนขับในการตรวจสอบ /พร้อมปรับอัตรากำลังพลในศูนย์ปีโป้ ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานพร้อมเร่งพัฒนาศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสให้เป็นรูปธรรมแก้ไขกฎหมายเพิ่มอำนาจเจ้าหน้าที่ให้สามารถดำเนินการภายในศูนย์ให้แล้วเสร็จในขั้นตอนเดียว

ทั้งนี้พลเอกประวิตรได้กำชับในที่ประชุมให้เข้มงวดในการดำเนินการทุกขันตอนไม่ให้มีการรับส่วยหรือการค้ามนุษย์โดยเด็ดขาดเรียบเรียงโดย

ธารา มั่นฤทัย