ผิวพรรณเปล่งปลั่ง สุขภาพแข็งแรง.."ครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา"แนะนำเคล็ดลับ เมนูผักในแต่ละวัน อะไรกินได้ อะไรควรงด แต่ละวันไม่มีซ้ำ..

Publish 2018-01-24 18:20:18"ครูบาศรีวิชัย" หรือ "นักบุญแห่งแผ่นดินล้านนา" เป็นผู้มีศีลาจารวัตรที่งดงามและเคร่งครัด

ท่านงดการเสพหมาก เมี่ยง และบุหรี่ โดยสิ้นเชิง

ครูบาศรีวิชัยงดฉันเนื้อสัตว์ตั้งแต่เมื่ออายุได้ ๒๖ ปี และฉันอาหารเพียงมื้อเดียว ซึ่งมักจะเป็นผักต้มใส่เกลือกับพริกไทย บางครั้งก็ไม่ฉันข้าวตลอด ๕ เดือน นอกจากนี้ท่านยังงดฉันผักตามวันทั้ง ๗ คือวันอาทิตย์ - ไม่ฉันฟักแฟง

วันจันทร์ - ไม่ฉันแตงโมและแตงกวา

วันอังคาร - ไม่ฉันมะเขือ

วันพุธ - ไม่ฉันใบแมงลัก

วันพฤหัสบดี - ไม่ฉันกล้วย

วันศุกร์ - ไม่ฉันผักเทา

วันเสาร์ - ไม่ฉันใบบอนนอกจากนี้ ผักที่ครูบาศรีวิชัยจะไม่ฉันเลยก็คือ ผักบุ้ง ผักปลอด ผักเปลว ผักหมากขี้กา ผักจิก และผักเฮือด-ผักฮี้ (ใบไม้เลียบอ่อน) โดยท่านให้เหตุผลว่า

"ถ้าพระภิกษุสามเณรรูปใดงดผักเหล่านี้ได้ การบำเพ็ญกรรมฐานจะเจริญก้าวหน้า ผิวพรรณจะเปล่งปลั่ง ธาตุทั้งสี่จะเป็นปกติ ส่วนชาวบ้านถ้างดเว้นแล้วก็จะทำให้การถือคาถาอาคมดีนัก"

ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของภาพ เจ้าของบทความ และที่มาเนื้อหาข้อมูลมา ณ ที่นี้

 www.luangpumun.org, www.rakpratat.com

เพื่อเผยแผ่บารมีเป็นสังฆบูชา และเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์


เรียบเรียงโดย

ศักดิ์ศรี บุญรังศรี


Suggess News

Recommend News